Stopplikt


Begränsat axeltryck

Begränsat boggitryck

Förbud mot sväng till vänster

Förbud mot sväng till höger

Förbud mot U-sväng


Förbud mot omkörning


Slut på förbud mot omkörning

Förbud mot omkörning med tung lastbil

Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil


Hastighets­ begränsning

Tillfällig hastighets­begränsning upphör

Stopp vid tull


Stopp av angiven anledning

Förbud mot att parkera fordon

Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum


Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

Datumparkering

Förbud mot att stanna och parkera fordon


Ändamålsplats

Slut på ändamålsplats


Vändplats


Slut på vändplats

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods


Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Begränsad fordonsbredd

Förbud mot gångtrafik


Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Begränsad fordonslängd

Bärighetsklass


Förbud mot trafik med tung lastbil

Förbud mot ridning

Begränsad bruttovikt på fordon


Förbud mot trafik med moped klass II

Förbud mot trafik med fordon

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn


Minsta avstånd

Begränsad fordonshöjd

Förbud mot trafik med cykel och moped klass II


Förbud mot trafik med terräng­motorfordon och terrängsläp

Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul


Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Förbud mot infart med fordon


Förbud mot att parkera

Slut på förbud mot att parkera