Orienteringstavla


Avståndstavla

Tabellorienterings­tavla


Avfartsorienterings­tavla

Vägvisare

Tabellvägvisare


Avfartsvisare

Körfältsvägvisare

Guide tecken

Platsmärke

Vägnamn

Vattendrag

Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning


Ökning av antal körfält

Minskning av antal körfält

Körfältsindelning på sträcka

Väganslutning med accelerationsfält

Väganslutning med separat körfält

Körfältsindelning före korsning

Riksmärke

Körfält upphör

Körfält avstängt

Trafikplatsnummer

Lokal slinga

Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Vägvisare

Tabellvägvisare

Platsmärke

Avståndstavla

Cykelled

Parkeringshus

Infartsparkering